Privacyverklaring

Jouw gegevens zijn bij ons in goede handen!  – Privacyverklaring Loopgroep Veenhuizen 

Loopgroep Veenhuizen hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Dit zijn wij vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (25 mei 2018) ook verplicht. Hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens wordt in deze privacy verklaring beschreven.  

Wij nemen alle organisatorische en technische maatregelen nemen om jouw privacy te waarborgen, en houden ons daarbij aan de geldende wet- en regelgeving.  

Waarvoor worden jouw persoonsgegevens gebruikt? 

We verwerken alleen maar persoonsgegevens voor duidelijke doelen en als daar een goede reden voor is: 

 • Het uitoefenen van de doelstellingen van de Vereniging, inclusief maar niet beperkt tot: 
  • Het (doen) beoefenen van de atletiek – en de loopsport 
  • Voor het bijhouden van de ledenadministratie 
  • Voor het bijhouden van financiële verantwoording  
  • Voor marketing en communicatie doeleinden, bijvoorbeeld om informatie te kunnen sturen 
  • Voor het organiseren van de trainingen 
 • Verwerking van deze persoonsgegevens houden we beperkt tot enkel die gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

Welke gegevens gebruiken wij? 

Hierover geven wij een overzicht van de persoonsgegevens die wij in ieder geval van jou gebruiken of verzamelen. Deze gegevens hebben wij rechtstreeks van jou mogen ontvangen bij inschrijving bij de Loopgroep Veenhuizen: 

 • NAW-gegevens en contactgegevens: e-mailadres en telefoonnummer 
 • Geboortedatum
 • Geslacht 

Contactformulier

Ook verzamelen wij gegevens wanneer jij het contactformulier invult. Deze gegevens gebruiken wij uitsluiten om met jou contact op te nemen over jouw vraag en niet voor marketingdoeleinden.

Verstrekken van gegevens aan derden 

Op grond van wet- en regelgeving mogen we alleen gegevens aan derden verstrekken als wij daarvoor toestemming hebben gekregen. Voor het uitvoeren van onze dienstverlening, is het noodzakelijk dat wij gegevens delen met de Atletiekunie, de overkoepelende organisatie van atletiekverenigingen, loopgroepen en wedstrijdorganisatoren in Nederland.  

Hoelang bewaren wij jouw gegevens? 

Wij bewaren jouw gegevens niet langer bewaard dan noodzakelijk, of zolang het verplicht is vanuit de geldende wet- en regelgeving. Financiële administratie dient bijvoorbeeld minimaal 7 jaar bewaard te blijven.  

Privacy rechten 

Je hebt recht op inzage, rectificatie, overdraging of verwijdering van persoonsgegevens die wij van jou hebben ontvangen. Tevens kan jij bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons of één van onze subverwerkers. Wanneer wij jouw gegevens verwerken op basis van een door jouw gegeven toestemming, heb je het recht om deze toestemming weer in te trekken.  

Cookies 

Om van onze website optimaal gebruik te maken, worden er cookies gebruikt. Cookies zijn kleine (tijdelijke) tekstbestandjes die de computer ontvangt wanneer je onze website (https://www.loopgroepveenhuizen.nl/) bezoekt. Zij zorgen ervoor dat je niet steeds dezelfde informatie hoeft in te voeren of te downloaden. Ook geven cookies ons inzicht in hoe de website wordt gebruikt en waar verbeterpunten zijn om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren. In ons cookiebeleid is beschreven welke cookies onze website gebruikt en met welk doel. Wil je inzage in ons cookiebeleid, neem dan contact met ons op.  

Vragen en klachten 

Heb jij een vraag of een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem dan contact op met ons via info@loopgroepveenhuizen.nl. We zullen dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken contact met jou opnemen. Komen we er samen niet uit, vinden we dat uiteraard vervelend en zoeken we naar een oplossing.  

Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is het toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.  

Vastgesteld door het bestuur op 1 juli 2020.